ระบบคำนวณค่าไฟ
JJR Solarcell

กลางวัน (70%) กลางคืน (30%)